32. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:

1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2021. GODINU – Državni ured za reviziju;
2. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE  HRVATSKE ZA 2021. GODINU I  PROJEKCIJA ZA  2022. I 2023. GODINU 
Uz Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu  i projekcija za 2022. i 2023. godinu, podnosi se i:  
- Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu i projekcija planova za  2022. i 2022. godinu za:      
        -   Hrvatske vode
        -   Hrvatske ceste
        -   Centar za restrukturiranje i prodaju
        -   Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
    -   Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
        -   Hrvatske autoceste
        -    HŽ Putnički prijevoz
        -   HŽ Infrastrukturu;

3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 202 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske.