7. djelomično zatvorena, sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje Zapisnika 6. sjednice Odbora;                    
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STRANCIMA, drugo čitanje, P. Z. E. br. 12;
2.    PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU, u dijelu koji se odnosi na:
- Ministarstvo unutarnjih poslova 
- Hrvatsku vatrogasnu zajednicu 
- sastavnice sigurnosno-obavještajnog sustava (Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, Sigurnosno-obavještajna agencija, Vojna sigurnosno-obavještajna agencija, Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija, Zavod za sigurnost informacijskih sustava) - zatvorena za javnost;
3.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU, drugo čitanje, P. Z. br. 51.