Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 264

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Zaštita podataka kao jedan od stupova jačanja položaja građana i pristupa EU-a digitalnoj tranziciji – dvije godine primjene Opće uredbe o zaštiti podataka
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Datum izravne dostave