Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 177

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/352 kako bi se upravljačkim tijelima ili nadležnim tijelima omogućila fleksibilnost u naplati pristojbi za upotrebu lučke infrastrukture u kontekstu pandemije COVID-a 19
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Promet i turizam
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave