Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 179

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2016/797 i Direktive (EU) 2016/798 u pogledu produljenja razdoblja za njihovo prenošenje
Vrsta akta
Prijedlog direktive
Područje politika
Promet i turizam
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave