7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROTUMINSKOM DJELOVANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 823

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
25.09.2015.

Rasprava je zaključena 23. rujna 2015.
Zakon je donesen na 20. sjednici 25. rujna 2015. (81 glas "za", 24 "protiv", 1 "suzdržan").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije:

Amandmani

AMANDMANI_Klub_ORaH_823_1.pdf

AMANDMANI_Klub_HDSSB_823_3.pdf

AMANDMAN_Marijan_Skvaric_823_2.pdf

ISPRAVAK_AMANDMANA_Klub_ORaH_823_1.pdf