9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 8 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
15.12.2016.

Rasprava je zaključena 9. prosinca 2016.
Zakon je donesen na 2. sjednici 15. prosinca 2016. (78 glasova "za", 32 "protiv", 6 "suzdržana").

Amandmani

AMANDMANI_Vlada_RH_PZ_8_1.pdf

AMANDMAN_Klub_Živi_zid_SNAGA_PZ_8_2.pdf

AMANDMAN_Klub_Most_8_3.pdf