10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

IZVJEŠTAJ O RADU HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA I IZVJEŠTAJ O RADU SUSTAVA OSIGURANJA DEPOZITA ZA 2022. GODINU; REVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2022. GODINU I IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2022. GODINU - podnositelji: Hrvatska agencija za osiguranje depozita i Nadzorni odbor Hrvatske agencije za osiguranje depozita

Datum ulaska u proceduru:
Datum izglasavanja:
16.11.2023.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj 27. listopada 2023.
Izvješće je prihvaćeno na 19. sjednici, 16. studenoga 2023. (106 glasova "za", 6 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: