8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)

IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2014. GODINU - podnositeljica: Agencija za elektroničke medije

Datum ulaska u proceduru:

Vezane informacije: