10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDBOLJE OD 1. SIJEČNJA 2021. DO 31. PROSINCA 2021. - podnositelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije

Datum ulaska u proceduru:
Datum izglasavanja:
08.02.2023.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj 1. veljače 2023.
Izvješće je prihvaćeno na 15. sjednici, 8. veljače 2023. (75 glasova "za", 7 "protiv", 31 "suzdržan").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: