8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)

IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Datum ulaska u proceduru: