10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU ZA 2020. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za fiskalnu politiku

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
15.10.2021.
Datum izglasavanja:
15.10.2021.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj  1. listopada 2021.
Izvješće je prihvaćeno na 8. sjednici, 15. listopada 2021. (87 glasova "za", 17 "protiv", 6 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: