10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2022. GODINU - podnositelj: Odbor za predstavke i pritužbe

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
21.06.2023.
Datum izglasavanja:
28.06.2023.

Izvješće je prihvaćeno na 16. sjednici, 28. lipnja 2023. (84 glasa "za", 3 "suzdržana").