7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2014. GODINU - podnositelj Odbor za predstavke i pritužbe

Datum ulaska u proceduru: