10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKO OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ ZA RAZDOBLJE SRPANJ 2021. - OŽUJAK 2023. - podnositelj: Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj

Datum ulaska u proceduru:
Datum izglasavanja:
27.10.2023.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj 25. listopada 2023.
Izvješće je primljeno na znanje na 18. sjednici, 27. listopada 2023. (76 glasova "za", 11 "protiv").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: