7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA ZA 2013. GODINU

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
26.09.2014.

Rasprava je zaključena 18. rujna 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 14. sjednici 26. rujna 2014. (79 glasova "za", 27 "protiv", 13 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: