7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2013. GODINU

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
06.06.2014.

Rasprava je zaključena 5. lipnja 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 13. sjednici 6. lipnja 2014. (jednoglasno, 97 glasova "za").