9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI MJERA I AKTIVNOSTI PODUZETIH ZA UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ - podnositelj: Državni ured za reviziju

Datum ulaska u proceduru:

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: