7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI: a) GOSPODARENJA OTPADOM U REPUBLICI HRVATSKOJ; b) OSNIVANJA I ULAGANJA U OPREMANJE I RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA; c) POSTIZANJA REZULTATA I OSTVARIVANJA CILJEVA POSLOVANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE; d) SUSTAVA JAVNE NABAVE U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE;

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
20.03.2015.

Rasprava je zaključena 19. ožujka 2015.
Izvješća su prihvaćena na 16. sjednici 20. ožujka 2015. (100 glasova "za", 1 "suzdržan").