10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM POSLOVIMA I SREDSTVIMA UTROŠENIM DO 30. LIPNJA 2023. ZA POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. GODINE - podnositelj: Državni ured za statistiku

Datum ulaska u proceduru:
Datum izglasavanja:
20.10.2023.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj 11. listopada 2023.
Izvješće je prihvaćeno na 18. sjednici, 20. listopada 2023. (77 glasova "za", 3 "protiv", 22 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: