10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2021. - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
20.04.2023.
Datum izglasavanja:
21.04.2023.

Izvješće je prihvaćeno na 16. sjednici, 21. travnja 2023. (83 glasa "za", 3 "protiv", 32 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: