10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM REVIZIJAMA UČINKOVITOSTI GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelj: Državni ured za reviziju

Datum ulaska u proceduru:
Datum izglasavanja:
03.03.2023.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj 8. veljače 2023.
Izvješće je prihvaćeno na 15. sjednici, 3. ožujka 2023. (102 glasa "za", 11 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: