7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU REFORME JAVNE UPRAVE - podnositelji 16 zastupnika u Hrvatskome saboru

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
03.07.2015.

Rasprava je zaključena 1. srpnja 2015.
Na 17. sjednici 3. srpnja 2015. donesen je zaključak da se odbija Interpelacija (73 glasa "za", 19 "protiv").

Vezane informacije:

Zaključci

INTERPELACIJA_ZAKLJUCAK_Klub_SDP.pdf