10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR) ZA 2020. GODINU - podnositeljica: Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
15.10.2021.
Datum izglasavanja:
15.10.2021.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj 1. listopada 2021.
Izvješće je prihvaćeno na 8. sjednici, 15. listopada 2021. (98 glasova "za", 10 "protiv", 2 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: