Zastupnici iz Hrvatske u Europskom parlamentu u mandatu od 1. srpnja 2013. do 1. srpnja 2014.

Prvi izbori za članove u Europski parlament iz Hrvatske održani su 13. i 14. travnja 2013. Sukladno odredbama iz Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji izabrano je 12 članova u Europski parlament, koji su svoje dužnosti u Europskom parlamentu preuzeli 1. srpnja 2013. Mandat im je završio 1. srpnja 2014. 

U Europskom parlamentu članovi iz Hrvatske djelovali su u okviru političkih skupina i parlamentarnih odbora kako slijedi: 
  

Ime i prezime 
Stranačka pripadnost 
Politička skupina EP-a 
BALDINI, Marino  
SDP
Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D)
BORZAN, Biljana  
SDP
Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D)
BUŠIĆ, Zdravka  
HDZ
Europska pučka stranka (Kršćanski demokrati) (EPP)
MALETIĆ, Ivana  
HDZ
Europska pučka stranka (Kršćanski demokrati) (EPP)
PETROVIĆ JAKOVINA, Sandra  
SDP
Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D)
PICULA, Tonino  
SDP
Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D)
PLENKOVIĆ, Andrej  
HDZ
Europska pučka stranka (Kršćanski demokrati) (EPP)
STIER, Davor Ivo  
HDZ
Europska pučka stranka (Kršćanski demokrati) (EPP)
ŠUICA, Dubravka  
HDZ
Europska pučka stranka (Kršćanski demokrati) (EPP)
TOMAŠIĆ, Ruža  
HSP AS
Europski konzervativci i reformisti (ECR)
VALJALO, Oleg 
SDP
Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D)
VULJANIĆ, Nikola 
HL
Europska ujedinjena ljevica - Zelena nordijska ljevica (GUE&NGL)