10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije

Datum ulaska u proceduru:
Datum izglasavanja:
13.05.2022.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj 7. travnja 2022. 
Izvješće je prihvaćeno na 11. sjednici, 13. svibnja 2022. (93 glasa "za", 4 "protiv", 11 "suzdržanih").

Vezane informacije: