9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2017. DO 31. PROSINCA 2017. GODINE - podnositeljica: Hrvatska radiotelevizija

Datum ulaska u proceduru:

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: