10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2020. - podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
01.10.2021.
Datum izglasavanja:
01.10.2021.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj 15. rujna 2021.
Izvješće je prihvaćeno na 8. sjednici, 1. listopada 2021. (76 glasova "za", 15 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: