10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka

Datum ulaska u proceduru:
Datum izglasavanja:
01.07.2022.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj 9. lipnja 2022. 
Izvješće je prihvaćeno na 11. sjednici, 1. srpnja 2022. (84 glasa "za", 30 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: