10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2019. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
16.10.2020.
Datum izglasavanja:
16.10.2020.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj 8. listopada 2020.
Izvješće je prihvaćeno na 3. sjednici, 16. listopada 2020. (87 glasova "za", 15 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: