Marija Lugarić i Nevio Šetić primili u službeni posjet zastupnice Skupštine Republike Kosovo

Zagreb - Članovi Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora Marija Lugarić i Nevio Šetić primili su u službeni posjet zastupnice Skupštine Republike Kosovo.

Kosovska zastupnica Shpresa Murati istaknula je da u kosovskom parlamentu od 2005. godine djeluje neformalni Klub žena parlamentarki koji okuplja sve žene parlamenta Kosova bez obzira na njihovu stranačku pripadnost. U kosovskom parlamentu Odbor za obrazovanje, znanost, kulturu, mladež i šport jedan je od 16 odbora koji djeluju u Skupštini Kosova. Područje obrazovanja pravno je dobro uređeno kroz zakone o predškolskom, osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju, istaknula je zastupnica. Nastava u školama odvija se na dva jezika, albanskom i srpskom, koji su službeni jezici na Kosovu. U nekim općinama nastava se odvija i na bošnjačkom i na turskom jeziku, dodala je zastupnica. Osnovnoškolsko obrazovanje na Kosovu traje pet godina, nakon čega slijedi srednjoškolsko obrazovanje koje je podijeljeno na srednje niže - od 5. do 9. razreda i srednje više - od 10. do 13. razreda. Kosovski visokoškolski obrazovni sustav integriran je i usklađen sa zahtjevima Bolonjske deklaracije te koncipiran po modelu tri plus dva. Ipak, zastupnice su naglasile neprilagođenost tržišta rada novim akademskim stupnjevima i novim diplomama, posebice se nedovoljno prepoznaju diplome prvostupnika. Zasada je Priština jedini sveučilišni centar, no uskoro se otvara drugo javno sveučilište u Prizrenu. Zastupnice su se zanimale za organizaciju predškolskog obrazovanja u Hrvatskoj, pedagoški standard broja učenika u razredu, mogućnost organiziranja nastave u kombiniranim razredima.

Nevio Šetić odgovorio je da u organizaciji predškolskog obrazovanja najviše participira javni sektor, potom privatni, a postoje i vrtići koje organiziraju vjerske zajednice. Istaknuo je da oko 50 - 60 posto djece predškolskog uzrasta polazi predškolske ustanove. Predškolski odgoj financiraju jedinice lokalne samouprave, općine i gradovi, a kako neke općine nemaju sredstava za otvaranje ili za organiziranje punog opsega predškolskog programa, postoji izvjestan problem u zbrinjavanju djece tog uzrasta. Ipak, sva djeca obuhvaćena su jednogodišnjim predškolskim obrazovanjem kao pripremnim programom za upis u osnovnu školu koji je zakonska obveza. Što se tiče obrazovnih standarda, oni su vrlo ambiciozno postavljeni, utvrđuju oko četiri stotine učenika kao optimalan broj po osnovnoj školi, dok bi optimalan broj učenika po razredu bio 24 učenika. Što se tiče kombiniranih odjela, oni postoje posebice na otocima, najviše su to odjeli s dva, ali ima i takvih s četiri razreda, istaknuo je Šetić.

Marija Lugarić osvrnula se na lošu strukturu obrazovnog proračuna, gdje za 2010. godinu čak 84 posto odlazi na plaće zaposlenih. Također, govorila je o rodnom nerazmjeru u nekim strukama, posebice u obrazovanju, koje je jedno od najviše feminiziranih djelatnosti u državi. 

Author: Služba za odnose s javnošću