Romana Jerković sudjeluje na konferenciji MEDICRIME

Skopje - Predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Romana Jerković sudjeluje na regionalnoj konferenciji za promicanje MEDICRIME konvencije koja se u organizaciji Vijeća Europe te makedonskih ministarstava pravosuđa i zdravlja održava u Skopju. Uz Romanu Jerković konferenciji su prisustvovale i dr.sc. Viola Macolić Šarinić, ravnateljica Agencije za lijekove i medicinske proizvode, te mr. Rajka Truban Žulj, voditeljica Odjela službenog laboratorija za provjeru lijekova. 

MEDICRIME konvencija osigurava okvir za međunarodnu suradnju između zdravstvenih i zakonodavnih institucija u borbi protiv krivotvorenja lijekova i medicinskih proizvoda. Do sada su je potpisale 23 zemlje, a ratificirale svega tri. MEDICRIME konvencija još nije stupila na snagu, budući da je  za to potrebno barem pet ratifikacija.


Krivotvorenje lijekova i medicinskih proizvoda te slična kaznena djela moraju se kriminalizirati zbog rizika koji predstavljaju za javno zdravlje. Spomenuta kaznena djela odavno su međunarodna kaznena djela koja prelaze granice i jurisdikcije pojedinih zemalja, stoga je neophodan međunarodni obvezujući ugovor u cilju zaštite zdravlja građana. Premda Hrvatska u svom Kaznenom zakonu ima odredbe koje se bave ovom problematikom, pokrenula je postupak potpisivanja i ratifikacije MEDICRIME konvencije. 

Predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Romana Jerković u ime Hrvatskog sabora dala je podršku konvenciji koju smatra važnim instrumentom i velikim napretkom u borbi protiv krivotvorenja lijekova i medicinskih proizvoda. Istaknula je važnost konvencije u poticanju nacionalne i međunarodne suradnje nadležnih tijela zdravstva, policije i carine. Jerković je pojasnila u kojoj je trenutno fazi procedura pripreme dokumenta te izrazila nadu da će Republika Hrvatska, s obzirom na to da Ministarstvo zdravlja intenzivno radi na poslovima u cilju potpisivanja Konvencije, potpisivanju MEDICRIME konvencije pristupiti u jesen ove godine.
 

Author: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku