U Saboru održana tematska sjednica o statusu brdsko-planinskih i potpomognutih područja i ravnomjernom razvoju Hrvatske

Zagreb - Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije održao je u četvrtak tematsku sjednicu posvećenu mjerama i aktivnostima za jačanje konkurentnosti i gospodarskog razvoja brdsko - planinskih i potpomognutih područja te poticanju ravnomjernog razvoja svih dijelova Hrvatske. Uz predsjednicu Odbora Branku Juričev-Martinčev, članove Odbora i druge saborske zastupnike sjednici su nazočili predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te predstavnici Udruge gradova i Udruge općina.  
 
Predsjednica Odbora Branka Juričev-Martinčev uvodno je podsjetila kako je u prosincu stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, a čije je donošenje bilo potrebno u cilju korekcije pojedinih zakonskih rješenja vezanih uz politiku regionalnog razvoja i njihovog usklađivanja s iskustvom i potrebama jedinica područne (regionalne) samouprave tijekom posljednjih godina. Među novitetima su i novi model izračuna indeksa razvijenosti i novi način razvrstavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema tome indeksu. 

Državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Velimir Žunac predstavio je daljnje korake u  unaprjeđenju zakonodavnog i institucionalnog okvira politike regionalnoga razvoja Hrvatske. Među ostalim, kazao je da su izrađeni Nacrt prijedloga Zakona o potpomognutim područjima kao i Nacrt prijedloga Zakona o brdsko - planinskim područjima čiji će tekstovi nakon potrebne procedure biti dostupni javnosti putem  e- savjetovanja. - Ovim se zakonima želi osigurati podloga za jačanje konkurentnosti, gospodarski oporavak i ostvarivanje razvojnih potencijala brdsko-planinskih i potpomognutih područja, uzimajući pritom specifičnosti mikro lokacija, kazao je Žunac. Mjerama koje proizlaze iz ta dva zakona žele se također stvoriti uvjeti za ostanak ili povratak raseljenog stanovništva te osigurati  stručna i financijska pomoć za pripremu razvojnih projekata za čiju se provedbu planiraju koristiti sredstva europskih strukturnih i investicijskih fondova te drugih izvora.

Predstavnici Udruge gradova i Udruge općina iznijeli su svoja razmišljanja vezana uz predložena zakonska rješenja. Novi model izračuna indeksa razvijenosti nisu ocijenili pravim pokazateljem stvarnoga stanja i potreba pojedinih jedinica lokalne i područne samouprave budući da su se prema tom izračunu neki gradovi i općine uzdigli iznad prosjeka, ali im nedostaje financijska potpora za razvoj gospodarskih, infrastrukturnih i drugih projekata.

Vezano uz nacrt Zakona o brdsko-planinskim područjima govorilo se o poteškoćama s kojima se suočavaju gradovi i općine na takvim područjima poput Delnica i Vrgorca. Govoreći o specifičnostima Gorskog kotara i Delnica, gradonačelnik Delnica Ivica Knežević istaknuo je niz problema uvjetovanih geomorfološkim karakteristikama i klimatskim uvjetima Gorskog kotara, poput dugih zima, vremenskih nepogoda, nepristupačnih i slabo naseljenih naselja te  gašenja institucija što ne doprinosi privlačenju bilo kakvih gospodarskih ulaganja i utječe na odlazak stanovništva.  Saborski zastupnik i gradonačelnik Vrgorca Ante Pranić istaknuo je kako se zbog svojih specifičnosti i Grad Vrgorac suočava s brojnim problemima poput loše cestovne infrastrukture i vodoopskrbe, a sredstava za ulaganje u ovakve projekte nema.  Predstavnici općine Konavle predstavili su inicijativu da se i njihova općina uvrsti u popis  jedinica lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja budući da 36 posto prostora općine čini brdsko područje koje je nerazvijeno i  vrlo slabo naseljeno.

Tijekom izlaganja predstavnika gradova i općina iznesena je i bojazan da se oni gradovi ili općine koji su novim modelom izračuna indeksa razvijenosti prešli u kategoriju razvijenih područja, više neće moći aplicirati za natječaje koji se raspisuju za dodjelu sredstava iz EU fondova. Pomoćnica ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Katica Mišković pojasnila je da će sve jedinice lokalne samouprave moći javiti na natječaje za dodjelu sredstava iz EU fondova bez obzira na indeks razvijenosti, a upoznala je  nazočne i s izradom Intervencijskih planova tj. operativnih programa za revitalizaciju pojedinih područja Hrvatske poput Dalmatinske zagore. 

Author: Služba za medije