Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu raspravljao o dodjeli koncesije na lučkom području putničke luke Gaženica

Zagreb - Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu na prijedlog jedne trećine članova Odbora organizirao je u četvrtak tematsku raspravu o dodjeli koncesije na lučkom području putničke luke Gaženica u Zadru. Uz članove Odbora sjednici su nazočili predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Lučke uprave Zadar (LUZ), Gradskog vijeća Grada Zadra i Zadarske županije.

Predsjednik Odbora Pero Ćosić kazao je na početku sjednice kako je izgradnja luke Gaženica već dugi niz godina od strateškog interesa za Grad Zadar jer donosi brojne mogućnosti razvoja ne samo grada nego i županije. Kako je objasnio Ćosić, ova tematska sjednica sazvana je zbog nedoumica oko odluke Lučke uprave Zadar o dodjeli koncesije kompaniji Global Ports Holding koja prema mišljenju dijela članova Odbora ima upitne reference.

Inicijator ove tematske sjednice član Odbora zastupnik Miro Bulj doveo je u pitanje način na koji se dodjeljuje koncesija za važan strateški projekt kao što je luka Gaženica. Podsjetio je da je Republika Hrvatska do sada u izgradnju nove luke i drugih infrastrukturnih objekata vezanih uz samu luku utrošila oko 1,5 milijarde kuna osiguranih putem kredita dobivenih od stranih banaka, a sada se, prema njegovom mišljenju, koncesija na dvadeset godina daje kompaniji s upitnim referencama. Gradska vijećnica Grada Zadra Marijana Botić ukazala je na nerazmjer između koncesijske cijene za jednu ovakvu luku koja iznosi deset kuna po metru kvadratnom i npr. cijene za „obično sidrište“ koja iznosi između pet i sedam kuna.

Robert Škifić, ravnatelj Lučke uprave Zadar pojasnio je kako se ova koncesija dodjeljuje za djelatnost na lučkom području putničke luke Gaženica, a to je jedna trećina od ukupnog prostora u koji ulaze zgrada centralnog terminala, morski akvatorij te parkiralište. – Treba istaknuti kako je Lučka uprava Zadar neprofitna ustanova, kazao je Škifić, a za razvoj luke, prije svega povećanje prometa, potrebna su ulaganja. Iznio je pregled natječajnog postupka koji je pri kraju te rekao kako je sada otvoren rok za žalbe. Također je napomenuo kako je nacrt ugovora s koncesionarom objavljen javno, a iz kojega je također vidljivo kako su u njega ugrađeni i zaštitni mehanizmi u slučaju neispunjavanja ugovorenih obveza od strane koncesionara.

O multiplikativnim učincima ulaganja u zadarsku luku Gaženica na lokalno gospodarstvo i šire govorio je i župan Zadarske županije i predsjednik Upravnog vijeća Lučke uprave Zadar Božidar Longin. – Od ukupnog područja bazena Gaženica samo se četiri posto odnosi na ovu koncesiju, kazao je Longin te naglasio da luka Gaženica kao i svaka druga luka na svijetu mora imati iskusnog operatera za međunarodni i cruise promet, poput Global Ports Holdinga.

Maja Markovčić Kostelac, državna tajnica Ministarstva mora, prometa i infrastrukture ponovila je da je natječaj koji je provela Lučka uprava Zadar proveden sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama prema kojemu upravna vijeća državnih lučkih uprava dodjeljuje koncesije. – U izgradnju infrastrukture luke Gaženica je uloženo mnogo sredstava, no promet nije zadovoljavajući, rekla je Markovčić Kostelac. Osvrnuvši se na prigovor o niskoj koncesijskoj naknadi, naglasila je kako na tu naknadu otpada tek 20 posto prihoda, dok će LUZ ovom koncesijom generirati i brojne druge prihode među kojima je ključan onaj koji se ostvaruje povećanjem prometa, kazala je Markovčić Kostelac.

Author: Služba za medije