Šime Lučin i Milorad Pupovac primili izaslanstvo Skupštine Republike Kosovo

Zagreb - Potpredsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Šime Lučin sa članovima Odbora i predsjednik Odbora za međuparlamentarnu suradnju Milorad Pupovac primili su u radni posjet Izaslanstvo Odbora za europske integracije Skupštine Republike Kosovo.

U uvodnom dijelu sastanka, zastupnicima iz Skupštine Kosova predstavljen je djelokrug i način rada dvaju odbora. Šime Lučin istaknuo je značajnu ulogu Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u izgradnji europskog puta za Hrvatsku, a Milorad Pupovac je dodao kako su ljudska i manjinska prava jedne od najvažnijih dimenzija razvoja svakog društva. U razgovoru je istaknuto kako je Hrvatska izrazito zainteresirana za razvoj i stabilnost čitave regije koja je prošla teško razdoblje.
 
Predsjednica Odbora za europske integracije Zylfia Hundozi zahvalila je Hrvatskoj na priznanju Republike Kosovo kao i na cjelokupnoj pomoći. Uputila je molbu zastupnicima Hrvatskog sabora da nastave pomagati Kosovo i u predstojećem razdoblju, što se prvenstveno odnosi na približavanje Europskoj uniji. Istaknula je kako su Hrvatska iskustva dragocjena za Kosovo koje je tek na početku tog puta.
 
Središnja tema sastanka bila je razvoj ljudskih i manjinskih prava. Sugovornici su se složili da, iako je potreban, zakonski okvir sam za sebe nije dovoljan da osigura punu ravnopravnost svih pripadnika društva već je potrebno kontinuirano raditi na njegovoj implementaciji, uz jasne političke poruke. Zastupnici kosovskog parlamenta predstavili su ustavne odredbe koje se odnose na ovo područje i koje Kosovo čine multietničkom državom koja je spremna ravnopravno uključiti sve svoje građane u procese odlučivanja. Zastupnici Hrvatskog sabora ponudili su daljnju razmjenu iskustava, a posebno jačanje parlamentarne suradnje i pomoći na približavanju Kosova euro-atlantskim organizacijama.

Author: Služba za odnose s javnošću