Darko Horvat i Damir Mateljan sudjeluju na Regionalnom seminaru o Ciljevima održivog razvoja

Budimpešta – Članovi Odbora za zaštitu okoliša i prirode zastupnici Damir Mateljan i Darko Horvat sudjeluju na Regionalnom seminaru o Ciljevima održivog razvoja (SDGs) za parlamente Srednje i Istočne Europe i Središnje Azije koji se 23. i 24. veljače 2017. godine održava u Budimpešti u organizaciji Interparlamentarne unije (IPU) i mađarskoga parlamenta. Središnja tema seminara je  „Parlamentarna suradnja u području održivog razvoja: Ulaganja u području klimatskih promjena i mogućnosti suradnje u području voda“. 

Poseban naglasak ovoga seminara  stavljen je na pitanja prilagodbe Ciljeva održivog razvoja regionalnim i nacionalnim ciljevima te na izgrađivanje snažne parlamentarne potpore njihovoj provedbi na nacionalnoj razini, posebice u dijelu prilagodbe klimatskim promjenama i održivog upravljanja vodama. Ciljevi održivog razvoja sastavni su dio Agende 2030. za održivi razvoj koja je usvojena na Summitu Ujedinjenih naroda o održivom razvoju u New Yorku u rujnu 2015. godine, a Hrvatska je trenutno  u tijeku uspostavljanja središnje nacionalne koordinacije za provedbu Agende. Za razliku od Milenijskih razvojnih ciljeva koji su bili usmjereni na zemlje u razvoju, Agenda 2030. predstavlja globalni sporazum kojim se utvrđuje univerzalni, sveobuhvatni program djelovanja za sve zemlje, uključujući nacionalne politike.

Provedba Agende dodatno će omogućiti sveobuhvatno sagledavanje različitih i međusobno povezanih izazova s kojima se Hrvatska trenutno suočava ili će se sve više suočavati u budućnosti (održiva proizvodnja i potrošnja, gospodarski rast, demografski trendovi, masovne migracije, održivo upravljanje prirodnim resursima, unapređenje obrazovanja, pitanje tržišta radne snage i zaposlenosti osobito mladih ljudi, smanjenje društvenih nejednakosti, klimatske promjene, održivo stanovanje i urbanizacija, učinkovitost i transparentnost u radu javnih institucija i sl.).

Regionalni seminar je ove godine okupio je oko 70 sudionika, zastupnika nacionalnih parlamenata, predstavnika Interparlamentarne unije i UNDP-a.

Author: Odbor za zaštitu okoliša i prirode