Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu održao tematsku sjednicu s temom visokog obrazovanja osoba s invaliditetom

Zagreb - Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu održao je tematsku sjednicu pod nazivom: "Visoko obrazovanje osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj". 

Uz članove Odbora, u raspravi je sudjelovala zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, predstavnici ministarstava i akademske zajednice te članovi nevladinih udruga. U pozdravnom govoru predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu prof. dr. sc. Petar Selem ukazao je na određene probleme s kojima se susreću osobe s invaliditetom u području visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Istaknuo je potrebu podizanja svijesti unutar institucija te problem nepostojanja nacionalnog dokumenta koji bi definirao opće uvjete i određene aktivnosti studenata s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Ova sjednica, rekao je, zamišljena je kao pokušaj okupljanja različitih institucija koje se bave ovom problematikom kako bi se ubrzalo iznalaženje potrebnih rješenja i pokretanje konkretnih projekata. 

U okviru uvodnih izlaganja govorila je i zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Mira Pekić Knežević. Istaknuvši važnost obrazovanja kao preduvjeta ekonomske neovisnosti osoba s invaliditetom, podsjetila je da je Hrvatska potpisnica Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom prema kojoj „države potpisnice priznaju pravo na obrazovanje osobama s invaliditetom“. Također, istaknula je da Konvencija obvezuje države potpisnice da osiguraju sveobuhvatno obrazovanje osobama s invaliditetom.

Predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa upoznali su nazočne s različitim mjerama i programima, od stipendija do smještaja u studentskim domovima, kojima je cilj osiguranje dostupnosti visokoga školstva svim studentima s invaliditetom. Prema podacima Ministarstva, rečeno je, u Republici Hrvatskoj su u akademskoj godini 2009/10. studirale 272 osobe s invaliditetom, od čega njih 131 unutar Sveučilišta u Zagrebu. Predsjednica Saveza društava distrofičara Hrvatske Marica Mirić posebno se osvrnula na problem arihtektonske (ne)pristupačnosti institucija visokog školstva i potrebu daljnje prilagodbe zgrada. Zamjenica predstojnika Ureda za udruge Vlade RH Anđelka Kovačić govorila je o korištenju sredstava iz fondova EU koji su namijenjeni ovom tipu projekata. Predsjednik Hrvatskog saveza udruga mladih i studenata s invaliditetom “SUMSI” Denis Marijon predstavio je rad udruga naglasivši da je podrška koju institucije pružaju studentima s invaliditetom dobra, ali da nije na zadovoljavajućoj razini. Također je predložio osnivanje Centra za podršku studentima s invaliditetom, odnosno kooridinacijskog tijela koje bi na jednom mjestu koordiniralo informacije i aktivnosti koje institucije pružaju. 

U raspravi koja je uslijedila otvorena su i ostala pitanja i problemi s kojima se susreću osobe s invaliditetom u sustavu visokog školstva, ali su i ponuđena neka konstruktivna rješenja, predstavljeni uspješni projekti te je dogovoren nastavak suradnje. Osnovana je četveročlana radna skupina čiji je zadatak do idućeg tjedna, na osnovi fonograma ovoga sastanka, izraditi zaključke o kojima će na jednoj od idućih redovnih sjednica glasovati članovi Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Radnu skupinu, koju će koordinirati poptredsjednik Odbora prof. dr. sc. Miljenko Dorić, čine zastupnice Ljubica Lukačić i Ivanka Roksandić, prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš, predsjednica Povjerenstva za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu i Denis Marijon, predsjednik Saveza udruge mladih i studenata s invaliditetom.

Author: Služba za odnose s javnošću