U Saboru održana tematska sjednica o regionalnom razvoju i očuvanju ruralnih područja

Zagreb - Odbor za poljoprivredu i Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije u srijedu su održali zajedničku sjednicu na kojoj je provedena rasprava o regionalnom razvoju i očuvanju ruralnih područja u Republici Hrvatskoj te je predstavljen Projekt Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem.

Državna tajnica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a Nikolina Klaić uvodno je izvijestila o radu na izmjenama i dopunama nekoliko zakona kojima bi se osigurali uvjeti za održiv regionalni razvoj i razvoj ruralnih područja. Projekt Slavonija Baranja i Zapadni Srijem obuhvaća skup projekata i niz mjera ukupne vrijednosti 2,5 milijarde eura kojim Ministarstvo planski i strateški nastoji usmjeriti sredstava u područje pet slavonskih županija. Navedeno će pratiti i izmjene Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Zbog podjele Hrvatske na dvije statističke regije, pet slavonskih županija ograničeno je u mogućnostima korištenja sredstava iz fondova EU-a pa se Projektom nastoje stvoriti uvjeti za apsorpciju sredstva. 

Državna tajnica Ministarstva poljoprivrede Marija Vukičević istaknula je kako je trenutačna iskoristivost sredstava iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. 53 posto od iskoristivosti koju je RH u obvezi izvršiti do kraja 2018. godine, istaknuvši stav Ministarstva poljoprivrede kako zbog pojednostavljenja procedura i ubrzavanja natječajnih procedura Hrvatska neće ući u postupak dekomitmenta. Uz navedeno, smanjenjem intenziteta potpore u okviru mjera iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. utjecat će se na povećanje broja projekata, a programiranjem novih mjera u idućem programskom razdoblju podupirat će se aktivnosti kojima će se utjecati na podizanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

Nepovoljna kadrovska i financijska  infrastruktura i nepostojanje posebnog programa za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, osobito u projektima čiji su nosioci JLS u raspravi su istaknuti kao razlozi slabijeg korištenja sredstava iz europskih fondova. Istaknuto je kako će usmjerenost aktivnosti Projekta Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem u praksi dovesti u nepovoljan položaj druga područja Hrvatske. Vezano uz pripremu i provođenje projekata upozoreno je na potrebu uspostavljanja jasnog okvira djelovanja tijela državne uprave, razvojnih agencija i komora u Hrvatskoj, kao i potrebu izrade analize učinaka predviđenih mjera.

Državna tajnica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a Nikolina Klaić odgovorila je kako se apsorpcija sredstava ubrzava, a u Fondu za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini osigurana su sredstava u iznosu od 150 mil. kuna godišnje. Upozorila je i kako sektorski usmjereno programiranje Operativnih programa u provedbi ukazuje na potrebu preraspodjele sredstava iz određenih sektora u cilju bolje apsorpcije. U sljedećem programskom razdoblju planira se izmjena statističkih regija, izrada mini operativnih programa kojima bi se neovisno o indeksaciji osigurala dostupnost sredstava te sufinancirala društvena infrastruktura neovisno o indeksu razvijenosti.

U raspravi je ukazano i na potrebu donošenja posebnog zakona za Slavoniju, Baranju i Srijem, po uzoru na Zakon o obnovi i razvoju grada Vukovara te programiranje fonda za financiranje projekata na ovom području. Članovi Odbora obaviješteni su o ubrzanoj izradi procedura i pravilnika za podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, 19.3 „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i 19.4 „Tekući troškovi i animacija“. 

Predstavnici LEADER mreže Hrvatske upozorili su na problem pravne nesigurnosti u provođenju Mjere 19. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Usuglašena je potreba uspostavljanja bolje koordinacije između Ministarstva poljoprivrede, Mreže za ruralni razvoj, Hrvatske mreže za ruralni razvoj, LEADER mreže Hrvatske i Mreže za održivi razvoj Hrvatske.

Author: Odbor za poljoprivredu