Leko: U Hrvatskoj navala na referendum

Oslo - Civilno društvo važan je oblik izvanistitucionalne oporbe, rekao je predsjednik Sabora Josip Leko u petak na Europskoj konferenciji predsjednika parlamenata Vijeća Europe (ECPP) u Oslu te dodao kako je u Hrvatskoj na djelu "svojevrsna navala na referendum onih koji se protive odlukama vlasti". 

Leko je u govoru o temi "Većina i oporba – uspostavljanje demokratske ravnoteže" poručio kako je uz klasičnu parlamentarnu oporbu i civilno društvo važan oblik izvanistitucionalne oporbe. -Mi smo u Hrvatskoj odnedavno svjedoci svojevrsne navale na referendum kao formu ostvarivanja političkih ciljeva onih koji se protive odlukama vlasti – što je paradoksalno jer je inače praksa da je organiziranje referenduma alat u rukama vlasti, kazao je Leko. 

-U takvim okolnostima postavlja se pitanje je li referendum ona prava, istinska demokracija ili je ovdje riječ o dvama oprečnim principima - jednom koji ide za pregovaranjem, dogovaranjem i traženjem najučinkovitije parlamentarne procedure kako bi se došlo do zajedničkog rješenja, te drugi, koji jest osnovna demokracija i "direktna volja naroda", ali se na kraju svodi samo na suprotstavljenost onoga "da" i "ne", rekao je predsjednik Sabora. Dodao je da se "tako jednostavno crno-bijelo ne grade odnosi u demokratskom društvu." Leko je rekao da Hrvatska danas ima jasnu parlamentarnu demokraciju koju obilježava zajedničko donošenje odluka zakonodavne i izvršne vlasti, a taj proces nije lagan.

-Svi znamo da je ustvari parlament ona ključna odrednica i institucija postojanja prave demokratske vladavine, ali, s druge strane, isto tako znamo da je izvršna vlast ili vlada stranke ili koalicije koja je osvojila vlast sklona tome da parlament koristi samo u svrhu potvrđivanja svojih odluka, kazao je. Tu se postavlja pitanje, nastavio je, kako pronaći  konsenzus i postići da se odluke izvršne vlasti u većoj mjeri podvrgnu demokratskom propitivanju i nadzoru, i javnosti i njezinih legitimno izabranih predstavnika u parlamentu.

Leko smatra da bi vlada trebala predlagati "zakonske prijedloge u skladu s programima na kojima je dobila izbore", a oporba bi trebala imati ulogu "aktivnog i kreativnog" političkog protivnika.

Uvjeren je da je komunikacijom i pregovaranjem moguće uspostaviti demokratsku ravnotežu u parlamentu između vlasti i oporbe. -To nam omogućava da balansiramo između većine i manjine, između različitih vrijednosti i stavova, između "vladajuće elite" i javnosti. To otvara prostor za prevladavanje suprotstavljenosti i stvaranje rješenja za opće ili zajedničko dobro, zaključio je Leko. 
 

Author: Hina