Predsjednik Sabora Boris Šprem susreo se sa studentima ELSA-e

Zagreb - Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem nazočio je jutros na simuliranoj parlamentarnoj raspravi s temom "Zakon o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima" koju je u Saboru organizirala Europska udruga studenata prava i mladih pravnika (ELSA) Hrvatska. Rasprava je organizirana u sklopu tradicionalnog projekta "Simulirani parlamenti", a okupila je sudionike s pet hrvatskih pravnih fakulteta iz Zagreba, Osijeka, Splita i Rijeke.

Predsjednik Sabora upoznao je studente s radom Sabora, saborskih odbora i tijekom zakonodavnog postupka. "Teško je graditi dignitet Sabora jer je po mnogim istraživanjima, što se tiče ugleda u društvu, na niskim granama", rekao je tom prigodom Šprem. Najavio je kako će se, osim izmjena saborskog Poslovnika, uskoro donositi kodeks ponašanja zastupnika. "Vjerujem da će se već ujesen osjetiti drugačija klima u Hrvatskom saboru", rekao je Šprem.

Studente je zanimalo, među ostalim, kako će hrvatski promatrači u Europskom parlamentu o tome izvještavati u Hrvatskom saboru te kada će biti izabran trinaesti sudac Ustavnog suda. ELSA (The European Law Students' Association) najveća je europska neprofitna i nepolitička udruga studenata prava i mladih pravnika. Osnovana je 1981. godine u Beču, a trenutačno ima podružnice u 35 europskih država i okuplja više od 30 tisuća članova na 200 pravnih fakulteta. ELSA djeluje na trima razinama: lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj. Sjedište međunarodne ELSA-e je u Bruxellesu, a uživa i konzultantski status unutar Gospodarsko-socijalnog vijeća Ujedinjenih naroda te Vijeća Europe.

Author: Hina