Usvojena Deklaracija Konferencije predsjednika parlamenata EU-a u povodu Međunarodnog dana Roma

Vilnius – Na Konferenciji predsjednika parlamenata Europske unije, na inicijativu Austrije, jednoglasno je usvojena Deklaracija u povodu Međunarodnog dana Roma.

U Deklaraciji predsjednici 28 parlamenata država članica EU-a i predsjednik Europskog parlamenta ističu kako u Europi živi 10-12 milijuna Roma, a polovina njih državljani su Europske unije. Izražavaju zabrinutost zbog toga što se Romi svakodnevno suočavaju s predrasudama, netolerancijom, diskriminacijom i društvenom izolacijom te žive kao marginalizirana skupina u iznimno teškim socijalnim i ekonomskim uvjetima. Čelnici parlamenata, cijeneći dosadašnje napore EU-a, Vijeća Europe i OESS-a u integraciji Roma, naglašavaju kako vjeruju da je kulturna i jezična različitost osnova Europske unije i da Romi obogaćuju tu raznolikost. 

U Deklaraciji se navodi kako je napredak u društvenoj uključenosti Roma zajednički interes cijele EU i država članica, ali da odgovornost za provedbu mjera snosi svaka članica za sebe, uzimajući u obzir različite okolnosti u pojedinim državama te to što romska manjina ne čini homogenu skupinu. Čelnici parlamenata EU-a ističu kako strategija svake države članice mora sadržavati prihvaćanje Roma i njihovu integraciju u društvo, pri čemu je neophodno omogućiti im pristup obrazovanju, pristup zapošljavanju, pristup zdravstvenoj skrbi i pristup stambenom zbrinjavanju. Na kraju Deklaracije naglašava se kako se strategije za poboljšanje statusa Roma i njihovu integraciju mogu ostvariti samo u suradnji s Romima, njihovim predstavnicima i organizacijama.

Predsjednica austrijskog parlamenta Barbara Prammer, koja je predložila Deklaraciju, u obraćanju je naglasila kako se u mnogim državama EU-a od početka gospodarske krize pogoršao status Roma. -Ne samo da žive u siromaštvu, na margini društva, u slamovima, bez pristupa tržištu rada, nego su često i meta napada i rasizma, naglasila je Prammer. Posebno je naglasila težak položaj žena i mladih u romskoj populaciji. -Romkinje su uglavnom žrtve nasilja i eksploatacije poput traffickinga, često i unutar svoje etničke grupe, rekla je predsjednica austrijskog parlamenta. Ključ je, prema ocjeni Prammer, u obrazovanju, a Romima mora biti omogućen jednak pristup. -Radimo zajedno na osiguranju sigurnog i dostojanstvenog života za sve građane Europske unije i naglasimo to danas na Međunarodni dan Roma, zaključila je Barbara Prammer u obraćanju predsjednicima parlamenata Europske unije.
 

Author: Ured predsjednika Sabora