Predsjednik Sabora Josip Leko otvorio sastanak Odbora za prava žena Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran

Zagreb - Odbor za prava žena Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran (PA-UfM) pozvao je u četvrtak, na sastanku u Hrvatskom saboru, na ravnopravnost žena u političkom i društvenom životu kako bi se osigurao mir i prosperitet na Mediteranu. Sastanak posvećen ulozi žena u političkom upravljanju otvorio je predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko, istaknuvši kako Hrvatska podržava sve napore u stvaranju okružja mira i prosperiteta na Mediteranu, osobito na njegovu jugu koji u ovome trenutku prolazi kroz velike demokratske promjene.

"Hrvatska na Mediteranu želi njegovati politiku mira i suživota uz poštivanje različitih kulturnih i religijskih vrijednosti", kazao je Leko, istaknuvši da Hrvatska aktivno sudjeluje u radu Unije za Mediteran od njezina osnivanja te u pojedinim inicijativama kao što je Zaklada Anna Lindh za dijalog među kulturama, mreža organizacija civilnog društva euromediteranskih zemalja koja promiče dijalog i razumijevanje."Želja nam je konkretnim projektima pridonijeti podizanju kvalitete života na Mediteranu; od zaštite okoliša i morskog dna, prometa i infrastrukture do jačanja razine zaštite ljudskih prava, posebice prava žena", kazao je.

Potpredsjednica Odbora za prava žena Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran Melita Mulić, članica izaslanstva Hrvatskog sabora u tom tijelu, istaknula je da Hrvatska mediteranskim zemljama može pomoći svojim iskustvima transformacije iz kriznog žarišta u demokratsku zemlju koja će uskoro postati članicom Europske unije.

Predsjednica Odbora za prava žena PA UfM-a iz Tunisa Samira Merai-Friaa zauzela se da se žene u potpunosti uključi u proces donošenja odluka i ekonomski i socijalni život, istaknuvši da su žene bile u prvim redovima arapskog proljeća, osobito u Egiptu i Tunisu. Merai-Friaa pozvala je mediteranske zemlje da revidiraju zakonodavstvo kako bi osigurale punu ravnopravnost žena u svim aspektima društvenog i političkog života. Zamjenica glavnog tajnika Unije za Mediteran, zadužena za društvena i građanska pitanja, Cecilia Attard-Pirotta poručila je da je razvoj demokracije zadaća svih članova društva, neovisno o spolu i vjeri. "Uspjeh dolazi tek kada svi sudjeluju", kazala je.

Unija za Mediteran multilateralno je partnerstvo utemeljeno na sastanku u Parizu 13. srpnja 2008. koje okuplja 27 država članica Europske unije i 16 mediteranskih država u cilju promicanja mira i stabilnosti na Mediteranu. (Hina)

Author: Ured predsjednika Sabora/Hina