Leko: Važno je da Hrvatska ima sposobne predstavnike u Europskoj uniji

Zagreb - Hrvatska, kao članica Europske unije, ima odgovornost za sebe i svoje građane, ali i za Europsku uniju u cjelini. Stoga je važno da u tijelima EU-a ima sposobne predstavnike, rekao je predsjednik Hrvatskoga sabora na okruglom stolu „Zastupanje interesa hrvatskih građana u postupku donošenja odluka na europskoj razini“.

Leko je ocijenio kako treba potaknuti građane da u što većem broju izađu na izbore za Europski parlament i izaberu hrvatske zastupnike. Govoreći o ulozi Hrvatskoga sabora u kreiranju europske politike, podsjetio je da Lisabonski ugovor predviđa veću ulogu nacionalnih parlamenata u tom procesu. 

-Hrvatski sabor treba naći stalnu institucionalnu vezu s hrvatskim zastupnicima u Europskom parlamentu, to zasad nismo definirali, rekao je Leko. U tom smislu naglasio je važnost rasprave o načelu supsidijarnosti, koje su inicirale Nizozemska i Danska, prema kojem bi se točno definirala područja zakonodavstva koja se donose na razini EU-a i ona koja donose nacionalni parlamenti.
 

Author: Ured predsjednika Sabora