Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko otvorio Drvno-tehnološku konferenciju

Opatija – Drvno-tehnološka konferencija, središnje sektorsko okupljanje drvne industrije i šumarstva u Hrvatskoj i zemljama regije na kojem se razmatraju sektorske prilike i poslovni trendovi, okupila je u ponedjeljak u Opatiji više od 250 sudionika, a glavna je tema dvodnevne konferencije primjena inovacija u sektoru prerade drva.

Otvarajući 12. drvno-tehnološku konferenciju, predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko rekao je kako su Vlada i Sabor prepoznali tu granu kao nositelja današnjega razvoja Hrvatske, posebice održivoga razvoja, ona je uvrštena u strategiju razvoja Hrvatske te drvna industrija već sada postiže rezultate koje treba prepoznati u poticanju razvoja. Drvna je industrija važna za nova radna mjesta, a ostvaruje oko deset posto od ukupnoga hrvatskog izvoza, naveo je Leko i istaknuo da je Sabor, u kojemu se donose zakoni koji se tiču ukupnog položaja pravnih subjekata u Hrvatskoj, otvoren i za nove poslovne ideje. - Očekujem da će iz ove branše i dalje u Sabor dolaziti ideje, da ćete naći načina da argumentirate svoje ideje te da će ih Sabor prepoznavati, rekao je. 

Predsjednik saborskoga Odbora za poljoprivredu Franjo Lucić naveo je kako je ukupni prihod hrvatske drvne industrije u 2014. bio oko 1,1 milijarde dolara te je u prošle dvije godine pokazala kako najbržim putem izlazi iz recesije. Dodao je da se čini sve kako bi se potaknuo njezin razvoj te kako će se nastojati da potpore tom sektoru budu veće.

Pomoćnik ministra poljoprivrede Domagoj Križaj kazao je da ministarstvo radi na tome kako bi potaknulo i privatne vlasnike šuma, koji imaju oko 20 posto šuma. Istaknuo je, osim općenitih mjera za šumarstvo i drvnu industriju u ruralnom razvoju i podmjeru koja će se izravno odnositi na inovacije i u kojoj je predviđena alokacija do 50 posto prihvatljivih troškova, u iznosu do dva milijuna kuna po projektu. 

Predsjednik Hrvatskoga drvnog klastera Darko Prodan smatra da je drvna industrija stvarni motor domaće ekonomije, da se treba usmjeriti prema novim ulaganjima i tehnologijama. Ocijenio je da je drvni klaster, s oko 100 članova, jedan od najaktivnijih hrvatskih klastera.
 
Član Uprave Hrvatskih šuma Ivan Ištok rekao je da je u posljednje tri godine uveden novi model prodaje trupaca, koji rezultira boljim izvoznim rezultatima. Cilj je što više stimulirati završnu proizvodnju, rekao je i dodao da su mnogi drvoprerađivači uložili u nove tehnologije te da se s njima ugovara da se sva drvna masa mora preraditi u Hrvatskoj kako bi bila što bolje iskorištena. Dodao je da se zbog očuvanja šuma sada ne može povećavati sječivi etat i da će se o tome morati razgovarati.
 

Author: Hina/Služba za medije