Aktualno prijepodne 10. sjednice Hrvatskoga sabora

Na aktualnom prijepodnevu 10. sjednice Hrvatskoga sabora, 13. studenoga 2013., redoslijed postavljanja zastupničkih pitanja je sljedeći:

Ivan Šimunović, Domagoj Hajduković, Boris Blažeković, Tatjana Šimac Bonačić, Furio Radin, Jadranka Kosor, Josip Borić, Goran Marić, Ivan Domagoj Milošević, Milorad Pupovac, Ilija Filipović, Dinko Burić, Ante Babić, Valter Boljunčić, Nada Turina Đurić, Sunčana Glavak, Melita Mulić, Saša Đujić, Hrvoje Nekić, Tomislav Čuljak, Dunja Špoljar, Ingrid Antičević Marinović,  Davor Božinović, Višnja Fortuna, Ivo Jelušić, Ivan Grubišić, Nansi Tireli, Gordan Jandroković, Srđan Gjurković, Mladen Novak, Tanja Vrbat, Gordana Sobol, Petar Baranović, Željko Reiner, Krešimir Bubalo, Đurđica Plančić, Romana Jerković, Damir Rimac, Stjepan Milinković.

Pretraživanje zastupničkih pitanja

Videosnimka aktualnog prijepodneva