Working with EU documents

Reasoned Opinion
Political Dialogue
Policy Area
Results found: 1707
Document Reference Document Title Deliver date
COM (2019) 540 Komunikacija Komisije - Ažurirano izvješće o pojačanom nadzoru – Grčka, lipanj 2019. 13.06.2019.
COM (2019) 502 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Bugarske za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Bugarske za 2019. 13.06.2019.
COM (2019) 503 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Češke za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Češke za 2019. 13.06.2019.
COM (2019) 513 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Cipra za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Cipra za 2019. 13.06.2019.
COM (2019) 504 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Danske za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Danske za 2019. 13.06.2019.
COM (2019) 506 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Estonije za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Estonije za 2019. 13.06.2019.
COM (2019) 510 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Francuske za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Francuske za 2019. 13.06.2019.
COM (2019) 507 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Irske za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Irske za 2019. 13.06.2019.
COM (2019) 514 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Latvije za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Latvije za 2019. 13.06.2019.
COM (2019) 515 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Litve za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Litve za 2019. 13.06.2019.
COM (2019) 509 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Španjolske za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Španjolske za 2019. 13.06.2019.
COM (2019) 542 Izvješće komisije Vijeću - Izvješće Komisije Vijeću u skladu s člankom -11. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1466/97 o misiji pojačanog nadzora u Mađarskoj provedenoj 20. ožujka 2019. 12.06.2019.
COM (2019) 541 Izvješće komisije Vijeću Izvješće Komisije Vijeću u skladu s člankom -11. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1466/97 o misiji pojačanog nadzora u Rumunjskoj provedenoj 14. i 15. ožujka 2019. 12.06.2019.
COM (2019) 520 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Austrije za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Austrije za 2019. 12.06.2019.
COM (2019) 501 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Belgije za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Belgije za 2019. 12.06.2019.
COM (2019) 526 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Finske za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Finske za 2019. 12.06.2019.
COM (2019) 508 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Grčke za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Grčke za 2019. 12.06.2019.
COM (2019) 512 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Italije za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Italije za 2019. 12.06.2019.
COM (2019) 518 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Malte za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Malte za 2019. 12.06.2019.
COM (2019) 519 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Nizozemske za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Nizozemske za 2019. 12.06.2019.
COM (2019) 505 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Njemačke za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Njemačke za 2019. 12.06.2019.
COM (2019) 521 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Poljske za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Poljske za 2019. 12.06.2019.
COM (2019) 524 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Slovenije za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Slovenije za 2019. 12.06.2019.
COM (2019) 527 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Švedske za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Švedske za 2019. 12.06.2019.
COM (2019) 528 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Ujedinjene Kraljevine za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Ujedinjene Kraljevine za 2018.–2019. 12.06.2019.
COM (2019) 268 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Ukrajine o izmjeni trgovinskih povlastica za meso peradi i proizvode od mesa peradi predviđenih Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane 12.06.2019.
COM (2019) 267 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Ukrajine o izmjeni trgovinskih povlastica za meso peradi i proizvode od mesa peradi predviđenih Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane 12.06.2019.
COM (2019) 272 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Odboru za trgovinu osnovanom Sporazumom o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, u pogledu izmjena dodataka 2-C-2 i 2-C-3 Priloga 2-C Sporazumu 12.06.2019.
COM (2019) 539 Preporuka za odluku Vijeća kojom se utvrđuje da Mađarska nije poduzela učinkovito djelovanje kao odgovor na Preporuku Vijeća od 4. prosinca 2018. 11.06.2019.
COM (2019) 538 Preporuka za odluku Vijeća kojom se utvrđuje da Rumunjska nije poduzela učinkovito djelovanje kao odgovor na Preporuku Vijeća od 4. prosinca 2018. 11.06.2019.
COM (2019) 543 Preporuka za odluku Vijeća o stavljanju izvan snage Odluke 2009/417/EZ o postojanju prekomjernog deficita u Španjolskoj 11.06.2019.
COM (2019) 534 Preporuka za preporuku Vijeća u cilju ispravljanja uočenog značajnog odstupanja od kretanja prilagodbe prema ostvarenju srednjoročnog proračunskog cilja u Mađarskoj 11.06.2019.
COM (2019) 269 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u 11.06.2019.
COM (2019) 516 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Luksemburga za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Luksemburga za 2019. 07.06.2019.
COM (2019) 517 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Mađarske za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Mađarske za 2019. 07.06.2019.
COM (2019) 522 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Portugala za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Portugala za 2019. 07.06.2019.
COM (2019) 523 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Rumunjske za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Rumunjske za 2019. 07.06.2019.
COM (2019) 525 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Slovačke za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Slovačke za 2019. 07.06.2019.
COM (2019) 250 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Smjernice o Uredbi o okviru za slobodan protok neosobnih podataka u Europskoj uniji 06.06.2019.
COM (2019) 511 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Hrvatske za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Hrvatske za 2019. 06.06.2019.
COM (2019) 533 Preporuka za preporuku Vijeća u cilju ispravljanja uočenog značajnog odstupanja od kretanja prilagodbe prema ostvarenju srednjoročnog proračunskog cilja u Rumunjskoj 06.06.2019.
COM (2019) 253 Prijedlog odluke Vijeća o financijskim doprinosima koje države članice trebaju platiti radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući drugi obrok za 2019. 06.06.2019.
COM (2019) 256 Prijedlog Odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i o privremenoj primjeni Sporazuma u pogledu vremenskih ograničenja dogovora o osiguravanju zrakoplova s posadom između Sjedinjenih Američkih Država, Europske unije, Islanda i Kraljevine Norveške 06.06.2019.
COM (2019) 254 Prijedlog Odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma u pogledu vremenskih ograničenja dogovora o osiguravanju zrakoplova s posadom između Sjedinjenih Američkih Država, Europske unije, Islanda i Kraljevine Norveške 06.06.2019.
COM (2019) 265 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda (Proračunska linija 12 02 01 – financijske usluge) 06.06.2019.
COM (2019) 262 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću Svjetske carinske organizacije u vezi s preporukom Svjetske carinske organizacije o izmjeni Harmoniziranog sustava iz članka 16. 06.06.2019.
COM (2019) 255 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru relevantnih odbora Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prijedlozima izmjena pravilnika UN-a br. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 i 145, prijedlozima izmjena Globalnih tehničkih pravilnika br. 15 i 19, prijedlogu izmjene Zajedničke rezolucije M.R.2, prijedlogu jednog novog pravilnika UN-a i prijedlozima (izmjena) ovlaštenja za razvijanje globalnih tehničkih pravilnika 05.06.2019.
COM (2019) 248 Preporuka za Odluku Vijeća o ovlašćivanju Komisije za otvaranje pregovora u ime Europske unije o sklapanju sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu i protokola s Islamskom Republikom Mauritanijom 04.06.2019.
COM (2019) 246 Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Međunarodnoj organizaciji za vinogradarstvo i vinarstvo (OIV) 04.06.2019.
COM (2019) 245 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda (Proračunska linija 02 04 77 03 – Pripremno djelovanje za istraživanje u području obrane) 29.05.2019.