8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)

IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2015. GODINI - sažetak

Datum ulaska u proceduru:

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: