8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 51

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
18 May 2016

Dana 29. travnja 2016. prihvaćena je primjena hitnog postupka (69 glasova "za", 31 "protiv", 3 "suzdržana").
Dana 12. svibnja 2016. predlagatelj je tijekom rasprave prihvatio da se Prijedlog zakona uputi u redovnu proceduru.
Rasprava je zaključena 12. svibnja 2016.
Dana 18. svibnja 2016. donesen je zaključak da se o Prijedlogu zakona provede rasprava u prvom čitanju, a sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 121 glas "za").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: