8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)

INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI POSTUPANJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U POSTUPCIMA KOJI ĆE SE PRED MEĐUNARODNIM ARBITRAŽNIM SUDIŠTIMA POKRENUTI PROTIV REPUBLIKE HRVATSKE ZBOG DONOŠENJA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU I ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA - podnositelji 25 zastupnika Kluba zastupnika SDP-a

Datum ulaska u proceduru: