8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUVODIČKIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 39

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
18 May 2016

Dana 21. travnja 2016. prihvaćena je primjena hitnog postupka (71 glas "za", 28 "protiv", 1 "suzdržan").
Rasprava je zaključena 5. svibnja 2016.
Dana 18. svibnja 2016. donesen je zaključak da se o Prijedlogu zakona provede rasprava u prvom čitanju, a sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 122 glasa "za").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: